Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació Autonòmica de Salut i Gènere

La Coordinació Autonòmica Assistencial de Salut i Gènere està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depén de la Direcció d'Assistència Sanitària. 

La seva missió és integrar la perspectiva de gènere en l'àmbit del Servei de Salut i millorar la salut sexual i reproductiva a les Illes Balears.

Responsable de coordinació

Carmen Reyero Fernández

Ubicació i contacte

Coordinació Autonòmica de Salut i Gènere de les Illes Balears

Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2a planta - 07003

Tel. 971 175 600

 Enllaços d'interès