Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació Autonòmica d'Anestesiologia i Reanimació

La Coordinació Autonòmica d'Anestesiologia i Reanimació està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària

Missió

Davant la dificultat per cobrir les plantilles de l'especialitat d'anestesiologia en els hospitals de les Illes Balears, és necessari coordinar els recursos i dissenyar un Pla de recuperació a mig i llarg termini.

Responsable de la Coordinació

Fernando Barturen Fernández

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'assignen al senyor Fernendo Barturen les funcions de coordinador autonòmic d'Anestesiologia i Reanimació