Coordinació autonòmica del Sistema d'Informació Poblacional

Coordinació autonòmica del Sistema d'Informació Poblacional

La funció més rellevant d'aquesta coordinació és la gestió del registre de tota la població atesa (Sistema d'Informació Poblacional) que dona lloc a l’emissió de la Targeta Sanitària Individual (TSI) com a element facilitador de l’accesibilitat per rebre assistència.

Responsable

Juan Valdivielso Vázquez 

 

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius

  1. Registre unívoc de la població atesa en el Servei de Salut
  2. Emissió de la targeta sanitària
  3. Manteniment de l'estructura organitzativa dins l’aplicació de suport (CIVITAS)
  4. Difusió i formació de procediments

Funcions

  1. Identificació, acreditació, assegurament i registre de la població
  2. Emissió del document d’assistència
  3. Manteniment i registre de la zonificació sanitària, assignació de recursos d'atenció primària, explotacions estadístiques de població, formació dels procediments derivats del projecte del Sistema d’Informació Poblacional i de l’aplicació del registre, precàlcul de les quotes/nòmina capitativa, etc.

Serveis

  • Guia de carrers de les zones sanitàries dels municipis de Balears
  • Estadístiques poblacionals
  • Informació sobre els nivells elementals de cobertura de l'assistència sanitària

 Normativa

Enllaços externs d'interès