Normativa sobre usuaris dels serveis sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Normativa sobre llistes d'espera

 • Què és el Decret de garantia de demora?

  El Govern de les Illes Balears ha creat un registre de pacients pendents d'una intervenció quirúrgica, primera visita diagnòstica i prova complementària diagnòstica, amb el compromís que tots els pacients que hi figurin siguin intervinguts i/o atesos en un termini màxim. En cas contrari, els usuaris podran sol·licitar ser intervinguts en un centre concertat i degudament autoritzat, i el Govern de les Illes Balears assumirà el cost establert reglamentàriament.

 • Què he de fer per beneficiar-me'n?

  Podeu sol·licitar acollir-vos al Decret de garantía de demora si, des de la data en què figurau inscrit en el registre:

  • han passat més de 180 dies per una intervenció quirúrgica o bé,
  • han passat 60 dies per a una primera visita a la consulta de l’especialista o per una prova complementària per al diagnòstic.

  En el Servei d’Admissió de l’hospital on figurau inscrit/inscrita en la llista d’espera us farà a mans tota la documentació necessària per presentar la sol·licitud per tal d’acollir-vos al Decret de garantia de demora.

 • Què puc fer si necessit més informació?

  Per fer qualsevol consulta sobre els vostres drets i deures relacionats amb el Decret de garantia de demora o de la vostra situació en llista d’espera, adreçau-vos al Servei d’Admissió o d’Atenció a l’Usuari del vostre centre hospitalari.

 


Normativa

 

Us pot interessar