Cartera de serveis complementària en prestació de transport

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Cartera de serveis comuna suplementària en prestació de transport

La cartera de serveis comuna suplementària en prestació de transport inclou les compensacions que, en concepte de dietes, transport i pernoctació, poden sol·licitar les persones beneficiàries de l’assistència sanitària de la Seguretat Social que siguin usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT), en cas que s’hagin de desplaçar per rebre assistència sanitària a centres, serveis o establiments radicats fora de l’illa on estigui establerta l’àrea de salut de la seva localitat de residència.

 

Normativa

 

 

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.