Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Més de 12.000 professionals del Servei de Salut ja s’han fet les proves de la COVID-19

Fins ara, 51 professionals han donat positiu en la prova PCR

Actualment, el Servei de Salut ha fet les proves de detecció de la COVID-19 a 12.000 professionals del sistema sanitari. Aquestes proves s’han fet a totes les gerències del Servei de Salut. D’aquestes, 51 han donat positiu en la prova PCR, el que suposa un 0,43 % del total. Per altra banda, per mitjà dels tests IgC, s’han detectat 247 professionals amb presència d’anticossos en sang. Això és el 2,06 % del total.

 

El 22 d’abril es va posar en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit als 18.000 treballadors del Servei de Salut. L’estudi s’està fent en dues fases. En la primera, es varen fer les proves als professionals de l’atenció primària, dels hospitals i del 061; és a dir, a aquells que estan més exposats al SARS-CoV2. En la segona fase, que encara està en marxa, s’estan fent les proves a la resta dels treballadors.

 

El cribratge de professionals ja ha finalitzat a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, a la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, al SAMU 061 i a Gestió Sanitària de les Illes Balears (GSAIB).

 

Pel que fa a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, s’hi han fet 2.606 proves. D’aquestes, 4 PCR i 24 IgC han donat positiu, la qual cosa suposa un 0.15 % i un 0,92  % del total, respectivament.

 

A la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca s’hi han fet 1.695 proves, amb 4 PCR i 30 IgC amb resultat positiu. Això és un 0,24 % i un 1,77 % del total, respectivament. 

 

De les 196 proves que s’han fet als treballadors del SAMU 061, 3 PCR i 4 IgC han donat positiu: un 1,53 % i un 2,04 % del total, respectivament.

 

Finalment, a GSAIB s’hi han fet 216 proves als seus treballadors. No hi ha hagut cap PCR amb resultat positiu, tot i que 2 IgG sí que l’han donat (un 0,93 % del total).

Twitter en directe