Àrea de salut de les illes d’Eivissa i Formentera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

L’àrea de salut de les illes d’Eivissa i Formentera té dos sectors sanitaris, i cada un compta amb un hospital.

Sector sanitari d'Eivissa

Disposa de l’Hospital Can Misses i comprèn 7 zones bàsiques de salut.

Sector sanitari de Formentera

Disposa de l’Hospital de Formentera i comprèn 1 zona bàsica de salut.

Mapa de l'equipament sanitari de l'Àrea de Salut les illes d'Eivissa i Formentera