Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022

Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022

El nou Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022 estableix les prioritats següents a l’hora d’avançar en els models i en els processos assistencials d’atenció a la salut mental:

  • Incrementar progressivament els serveis comunitaris i prioritzar els serveis de proximitat (atenció domiciliària, unitats comunitàries de rehabilitació, centres de dia, habitatges tutelats i recursos d’integració).
  • Garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en salut mental a totes les Illes Balears.
  • Elaborar i aplicar un Pla d’Atenció Comunitària de caràcter polivalent i preventiu destinat a fomentar l’autonomia de les persones.
  • Millorar l’atenció de la salut mental en els pacients amb una edat avançada.
  • Millorar l’organització i l’atenció a les persones amb addiccions.
  • Potenciar els serveis d’atenció a l’àmbit infantojuvenil.
  • Promoure la salut i la prevenció de les malalties mentals.
  • Oferir formació continua als professionals.

Descarregar el Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022