Servei de Prestacions Sanitàries i Cartera de Serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Prestacions Sanitàries i Cartera de Serveis

El Servei de Prestacions Sanitàries i Cartera de Serveis està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.

Cap del Servei

Nofre Sans Tous

Ubicació i contacte

Servei de Prestacions Sanitàries i Cartera de Serveis
Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971 175 600

Serveis
 Enllaços externs d'interès