Zona bàsica de salut de Menorca

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Zones bàsiques de salut del Sector Sanitari de Menorca

Dalt Sant Joan

Comprèn el terme municipal de Maó, inclou els nuclis de Llucmaçanes i de Sant Climent, i se n’exclou la part oriental que es descriu a la ZBS 2.1.2 Verge del Toro.

Inclou, també, tot el terme municipal de Sant Lluís.

Centres de què disposa:

 • CS Dalt Sant Joan
 • UBS Sant Lluís
 • UBS Sant Climent

Es Banyer

Comprèn els termes municipals d’Alaior i des Mercadal.

Centres de què disposa:

 • CS Es Banyer
 • UBS Es Mercadal
 • UBS Fornells
 • UBS Cala en Porter

Canal Salat

Comprèn el municipi de Ciutadella de Menorca.

Centres de què disposa:

 • CS Canal Salat

Verge del Toro

Comprèn la part oriental del terme municipal de Maó, amb la delimitació següent: límit del terme municipal des Castell; límit del terme municipal de Sant Lluís fins a la cruïlla amb la carretera Me-702 (de Maó a Sant Lluís); carretera Me-702 (cap al nord); avinguda de Josep Anselm Clavé (senars), carrer de Sant Josep (senars), carrer de Sant Jordi (senars de l’1 al 33), carrer del Bastió (senars), plaça del Bastió, carrer des Rector Mort (senars de l’1 al 21), carrer de Sant Jaume (parells del 2 al 72), carrer des Frares (senars de l’1 al 13), pla des Monestir, costa des Muret, costa des General i moll de Llevant fins a la costa de Llevant.

Inclou, també, tot el terme municipal des Castell.

Centres de què disposa:

 • CS Verge del Toro
 • UBS Es Castell

Ferreries

Comprèn el municipi de Ferreries i des Migjorn Gran.

Centres de què disposa:

 • CS Ferreries
 • UBS Es Migjorn Gran