CS de Es Banyer

Equip directiu

Director/a de ZBS : Dolors Iglesias Salvador
Responsable infermeria d'EAP : Magdalena Camps Melià
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Débora Cardona Melià

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Mestre Duran s/n
07730-Alaior


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000
(PAC: 971 372 931 de 21 a 7)

Fax: 971 378 450

Veure mapa de localització de: CS de Es Banyer

HORARI

EAP: De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00. PAC: Nits, festius i caps de setmana

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 9.00

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.52 %
1.840

14-64 anys 67.73 %
8.580

>64 anys 17.75 %
2.248

Total: 12.668


UBS de Mercadal


UBS de Fornells


UBS de Cala en Porter

Cartera de Servicios

 • MAPA.
 • O'Sullivan.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques