CS Canal Salat (Ciutadella)

CS de Canal Salat

Equip directiu

Director/a de ZBS : Antonia Pons Salort
Responsable infermeria d'EAP : Joana Bagur Marquès
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Laura Arjona Camps

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Antoni Mª Claret s/n
07760-Ciutadella


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000
(PAC: 971 480 112 de 21 a 7)

Fax: 971 380 129

Veure mapa de localització de: CS de Canal Salat

HORARI

EAP: de dilluns a divendres de 8.00 a 20.00. SUAP: diari 24h

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 8.45

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 14.27 %
3.977

14-64 anys 69.13 %
19.264

>64 anys 16.60 %
4.626

Total: 27.867

Cartera de Servicios

 • MAPA.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Consulta de Treballadora Social.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Control d'anticoagulació oral (SINTROM).
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • Consulta Jove.
 • Espirometries.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques