CS de Verge del Toro

Equip directiu

Director/a de ZBS : José María Masuet Iglesias
Responsable infermeria d'EAP : Joaquín Jesús Castro Díaz
Cap d'equip d'Admissió d'EAP : Antonia Mus Coll

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Barcelona 1
07701-Maó


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 220 000

Fax: 971 363 608

Veure mapa de localització de: CS de Verge del Toro

HORARI

De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hs.

ANALÍTIQUES

Dilluns a divendres de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 8.29 %
1.448

14-64 anys 73.91 %
12.914

>64 anys 17.80 %
3.111

Total: 17.473


UBS de Es Castell

Cartera de Servicios

 • MAPA.
 • O'Sullivan.
 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Doppler.
 • ECG
 • Consulta Jove.
 • Espirometries.
 • Peu Diabètic.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques