Notícies del CAPDI

Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

CAPDI

Desè aniversari del Centre Coordinador d'Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil, CAPDI

El Centre Coordinador d'Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil té inclosos dins del programa a 21.175 nins

 

El Centre Coordinador d'Atenció Primària per al Desenvolupament Infantil ha atès de manera presencial a 2.577 menors d'edat i ha coordinat a altres 9.703 durant les seves 10 anys de funcionament. Amb motiu del desè aniversari del CAPDI, la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, acompanyada pel director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha visitat les instal·lacions, situades en el Centre de Salut Casa de la Mar.

 

La coordinadora del centre, Joana Pedrosa, ha destacat que dins del treball diari tant les famílies com els professionals valoren l'accessibilitat i visibilitat del centre. Pedrosa ha destacat la creació d'un Registre d'atenció per al desenvolupament infantil, malalties cròniques i salut mental en menors que permet, any rere any, conèixer la prevalença dels nins, nines i adolescents amb trastorns del neurodesenvolupament a Balears.

 

Fins a aquest mes de novembre de 2019 els menors de 18 anys inclosos en el programa per illes i prevalença obtinguda són els següents: 

 
 

Menors de 18 anys inclosos

Percentatge
Mallorca19.39510,79%
Menorca8484,75%
Eivissa i Formentera9323,22%
Illes Balears21.1759,34%

 

 

El CAPDI ofereix a la població menor d'edat (0 a 18 anys) amb alteracions en el seu desenvolupament o amb el risc de sofrir-les, així com als seus familiars i professionals que intervenen, informació, orientació, assessorament i acompanyament. Donen a conèixer els circuits i recursos comunitaris disponibles i necessaris per a garantir una atenció integral mitjançant una intervenció multidisciplinàriaEl centre compta amb una pediatra, una infermera de pediatria i una auxiliar administrativa.

 

Les sol·licituds arriben al CAPDI des dels centres d'atenció primària de pediatria, metges de família, medicina especialitzada i de professionals dels àmbits educatiu i social que ho consideren precís.

 

Es fa un treball de manera conjunta amb professionals de l'àmbit sanitari, educatiu i social.

 

Els motius més freqüents de consulta en etapes més primerenques són:

  • els retards psicomotors,
  • retard en el llenguatge,
  • alteracions de comunicació i socialització,
  • prematuritat,
  • adopcions,
  • dèficits sensorials,
  • discapacitat intel·lectual o
  • patologies ja diagnosticades (genètiques, neurològiques, etc.).