Convocatòria GAP_PIT_4_2021- GRUP DE GESTIÓ DE F.A.

Data: 20-04-2021

Estat: Llista d'admesos i exclosos

Gerència: AP

Categoria: Grup de Gestió de Funció Admva.

Convocatòria: GAP_PIT_4_2021

Data publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos: 15-06-2021

Data publicació del llistat definitiu d'admesos i exclosos amb la data i lloc de la prova: 29-06-2021