Convocatories de concurs de trasllats

Convocatòria Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

Dades generals

Data: 01/10/2022

Estat: Llista de mèrits

Categoria: Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

Convocatòria: Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

Procés: concurs trasllat

Places: GAPM 2 places, Àrea S. Eivissa Formetera 1 plaça.

Presentació telemàtica d'instàncies

Data inici: 02/10/2022

Data fi: 15/11/2022

Total Files Count :
Total Size :