Tota la informació del Servei de Salut al detall

Totes les comunicacions oficials per part del Servei de Salut de les Illes Balears

Dades Generals

Categoria: F.E.A. Dermatologia

Exp: ASEF 13_17

Convocatòria: BOIB: núm. 48 (19/04/2018)

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 31/05/2018

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 28/06/2018

Publicació llista provisional de mèrits: 27/08/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 13/09/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 05/10/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 26/10/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All