Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Projecte PaRIS: enquesta de resultats en salut

 

El projecte PaRIS (Patient-Reported Indicator Surveys) serà la primera enquesta internacional que mesuri els resultats en salut i l'experiència en atenció primària, referits per la població adulta, amb especial interès en aquells pacients amb una o més condicions cròniques.

Aquest projecte el promou el Comitè de Salut de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i hi participen vint-i-un països, entre ells Espanya, amb representació de les Illes Balears. Participar-hi és completament voluntari i significa respondre, una sola vegada, una enquesta telefònica.

 

Si hi participau us faran preguntes sobre la vostra experiència amb l'atenció que rebeu en el vostre centre d'atenció primària i els resultats en salut que vós, com a pacient, valorau més.

 

Els resultats obtinguts són anònims i contribuiran a desenvolupar sistemes de salut més centrats en les persones, així com desenvolupar un conjunt d’indicadors fiables, vàlids i internacionalment comparables.

 

Les enquestes a les Illes Balears comencen al juny de 2023.

 

Podeu consultar més informació sobre el projecte PaRIS en aquest enllaç del Ministeri de Sanitat.

invalid quix collection shortcode!