Llistes d'espera

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Llistes d'espera sanitària

Consultau la llista d'espera del Servei de Salut de les Illes Balears

 

Preguntes freqüents 

 • Què és el Decret de garantia de demora?

  El Govern de les Illes Balears ha creat un registre de pacients pendents d'una intervenció quirúrgica, primera visita diagnòstica i prova complementària diagnòstica, amb el compromís que tots els pacients que hi figurin siguin intervinguts i/o atesos en un termini màxim. En cas contrari, els usuaris podran sol·licitar ser intervinguts en un centre concertat i degudament autoritzat, i el Govern de les Illes Balears assumirà el cost establert reglamentàriament.

 • Qui es pot beneficiar del Decret de garantia de demora?

  Se’n poden beneficiar totes les persones que estiguin incrites en el registre corresponent i que compleixin determinats requisits.

 • Què he de fer per beneficiar-me'n?

  Podeu sol·licitar acollir-vos al Decret de garantía de demora si, des de la data en què us heu inscrit en el registre:

  • han passat més de 180 dies per una intervenció quirúrgica o bé,
  • han passat 60 dies per a una primera visita a la consulta de l’especialista o per una prova complementària per al diagnòstic.

  En el Servei d’Admissió de l’hospital on figurau inscrit/inscrita en la llista d’espera us farà a mans tota la documentació necessària per presentar la sol·licitud per tal d’acollir-vos al Decret de garantia de demora.

 • Què puc fer si necessit més informació?

  Per fer qualsevol consulta sobre els vostres drets i deures relacionats amb el Decret de garantia de demora o de la vostra situació en llista d’espera, adreçau-vos al Servei d’Admissió o d’Atenció a l’Usuari del vostre centre hospitalari.

Definicions

 • Llista d'espera de consultes externes (LEC)

  La llista d’espera de consultes externes (LEC) és el registre de pacients pendents d’una primera consulta.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i també el nombre de pacients que estan pendents d’una primera visita.

 • Llista d'espera quirúrgica (LEQ)

  La llista d'espera quirúrgica (LEQ) és el registre de pacients pendents d’una intervenció quirúrgica programada no urgent.

  Permet analitzar els temps d’espera i demora, i el nombre de pacients que estan pendents d’un procediment quirúrgic no urgent per al qual l’hospital té previst ocupar una sala d’operacions, independentment de si cal hospitalització i del tipus d’anestèsia.

 • Data d'inscripció a les llistes d'espera

  És la data d'inclusió a la llista d'espera quirúrgica o la data de la prescripció o indicació del metge/metgessa a partir de la qual vulgui tornar a citar el pacient.

 • Demora mitja

  És el temps que han esperat els pacients en la mateixa situació i per al mateix servei/procediment i hospital.

 • Estimació de dies per a la cita/intervenció

  És el temps que li queda al pacient per a ser atès tenint en compte el temps que fa que espera i la demora mitja per a aquell servei/prestació i hospital.

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.