Notícies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

El Servei de Salut ha contractat un total de 1.742 treballadors des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19 per fer front a la crisi sanitària

 

Aquestes contractacions s'han dut a terme amb càrrec als fons europeus REACT-UE

El Servei de Salut ha contractat un total de 1.742 treballadors des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19 per fer front a la crisi sanitària. Aquest increment en la contractació de professionals de la salut —que ha suposat una despesa global de 18.178.599,70 €— s’ha fet per reforçar les plantilles i donar suport a tots els equips que hi fan feina habitualment.

 

Aquestes contractacions s'han finançat al 100% amb càrrec a fons europeus. La incorporació dels fons addicionals d'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i territoris d'Europa (REACT-UE) resulta crucial per a ajudar a gestionar millor els efectes econòmics de la crisi sanitària del COVID-19 i, amb això, per a afavorir progressivament l'accés a serveis fonamentals de la manera més àmplia possible i la reactivació de l'activitat econòmica que han permès finançar una part de la despesa de les mesures de resposta sanitària.

 

De la despesa global de 18,1 M€, s'han destinat 4.029.321,05 € a contractar professionals en 2020 i 14.149.278,65 € a contractar-los durant l'any 2021. Per categories sanitàries, aquelles en què s’ha incrementat més el nombre de contractacions han estat la d’infermeria (774 professionals) i la de tècnic especialista (631 professionals), la qual cosa representa el 80 % del total del personal amb què s’han reforçat les plantilles de professionals sanitaris. A continuació hi ha les categories de tècnic sanitari, auxiliar administratiu i conductor. Quant als facultatius especialistes d’àrea, se n’han contractat 19.

 

Els fons REACT-UE han finançat les despeses addicionals de personal sanitari per a reforçar la capacitat de resposta a la crisi de salut pública, i per a això s'inclou la contractació de personal sanitari i sociosanitari com ara mèdics, infermers, tècnics sanitaris i auxiliars per a donar resposta al brot del COVID-19 i que ha estat contractat específicament amb aquest objectiu.

 

 

invalid quix collection shortcode!