Dades Generals

Categoria: Metge d'Urgència Hospitalària

BOIB: nú. 171, de 13 de desembre de 2014

Publicació llistat provisional d'admesos i exclosos: 28/04/2015

Publicació llistat definitiu d'admesos i exclosos: 27/05/201

Camvi membre comissió de selecció: 03/11/2015

Llistat definitiu mèrits reconeguts: 09/12/2015

Publicació llistat provisional de puntuacions totals: 01/02/2016

Publicació llistat definitiu de puntuacions totals: 01/02/2016

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All