Dades Generals

ASEF 09_17 MEDICO URGENCIA HOSPITALARIA

BOIB: núm. 128 de 19/10/2017

Publicació llista provisional d'admesos i exclosos : 29/11/2017

Publicació llista definitiva d'admesos i exclosos: 22/12/2017

Publicació llista provisional de mèrits: 08/01/2018

Publicació llista definitiva de mèrits: 17/01/2018

Publicació llista provisional de puntuacions totals: 24/01/2018

Publicació llista definitiva de puntuacions totals: 09/02/2018

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All