Dades generals

Categoria: FEA urgéncia hospitalaria (ASEF-13/14)

Convocatòria: 4 de novembre de 2014

BOIB: 161, de 25/11/14

Llistat provisional de persones admeses i excloses: 10/03/2015 1

Llistat definitiu de persones admeses i excloses: 01/04/2015

Publicada rectificació comissió selscció i nou termini: 29/04/2015

Llistat provisional de mèrits reconeguts: 22/07/2015

1 Llistat definitiu de mèrits reconeguts: 11/08/2015

Llistat provisional puntuacions totals: 09/12/2015

Llistat definitiu puntuacions totals: 25/01/2016 :s:

Cerca Clear Search
Collapse All
Expand All