Copagament farmacèutic - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Copagament farmacèutic

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Copagament farmacèutic

L’actual copagament sanitari estableix diferents percentatges de pagament dels medicaments segons dos criteris:

 • Condició d’assegurat (actius i pensionistes)
 • Nivell de renda

Els usuaris pensionistes tenen uns límits d’aportació mensual per damunt del qual no han de pagar més. Si el pacient recull la medicació a través de Recepta Electrònica (RELE), el sistema aplica de manera automàtica el límit d’aportació. En canvi, si el pacient pensionista recull la medicació amb una recepta en paper o en una altra comunitat autònoma a través del servei d’interoperabilitat i ha superat el seu límit mensual, pot sol·licitar el reemborsament al Servei de Salut.

 

 • Els que perceben una renda d’integració social.
 • Els que perceben una pensió no contributiva.
 • Els aturats de llarga durada i que han perdut el dret a subsidi d’atur.
 • Els que segueixen un tractament derivat d’un accident de treball o d’una malaltia professional.
 • Els que estan afectats per una síndrome tòxica.
 • Els que tenen una renda inferior a 18.000 €/any paguen el 40 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenen una renda entre 18.000 i 100.000 €/any paguen el 50 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenen una renda superior a 100.000 €/any paguen el 60 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenen una renda inferior a 18.000 €/any paguen el 10 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 8,23 € al mes.
 • Els que tenen una renda entre 18.000 i 100.000 €/any paguen el 10 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 18,52 € al mes.
 • Els que tenen una renda superior a 100.000 €/any paguen el 60 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 61,75 € al mes.
 • Com a conseqüència de l'aprovació de la LLei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Baleares per a 2019, a partir de l'1 de gener de 2019 els usuaris pensionistes de les Illes Balears amb rendes inferiors a 100.000 € i els seus beneficiaris (TSI 002) estaran exempts de l'aportació en la prestació farmacèutica ambulatòria.