Copagament farmacèutic

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Copagament farmacèutic

L’actual copagament sanitari estableix diferents percentatges de pagament dels medicaments segons dos criteris:

 • Condició d’assegurat (actius i pensionistes)
 • Nivell de renda

Els usuaris pensionistes tenen uns límits d’aportació mensual per damunt del qual no han de pagar més. Si el pacient recull la medicació a través de Recepta Electrònica (RELE), el sistema aplica de manera automàtica el límit d’aportació. En canvi, si el pacient pensionista recull la medicació amb una recepta en paper o en una altra comunitat autònoma a través del servei d’interoperabilitat i ha superat el seu límit mensual, pot sol·licitar el reemborsament al Servei de Salut.

 

 • Els que perceben una renda d’integració social.
 • Els que perceben una pensió no contributiva.
 • Els aturats de llarga durada i que han perdut el dret a subsidi d’atur.
 • Els que segueixen un tractament derivat d’un accident de treball o d’una malaltia professional.
 • Els que estan afectats per una síndrome tòxica.
 • Persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital
 • Els que tenen una renda inferior a 18.000 €/any paguen el 40 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenen una renda entre 18.000 i 100.000 €/any paguen el 50 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenen una renda superior a 100.000 €/any paguen el 60 % del preu dels fàrmacs.
 • Els que tenen una renda inferior a 18.000 €/any paguen el 10 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 8,23 € al mes.
 • Els que tenen una renda entre 18.000 i 100.000 €/any paguen el 10 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 18,52 € al mes.
 • Els que tenen una renda superior a 100.000 €/any paguen el 60 % del preu dels fàrmacs, amb un límit de 61,75 € al mes.
 • Com a conseqüència de l'aprovació de la LLei de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Baleares per a 2019, a partir de l'1 de gener de 2019 els usuaris pensionistes de les Illes Balears amb rendes inferiors a 100.000 € i els seus beneficiaris (TSI 002) estaran exempts de l'aportació en la prestació farmacèutica ambulatòria.