Centres sanitaris

Centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears

Centres sanitaris

Equipaments sanitaris públics registrats a les Illes Balears

Consulta els centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears

De quins tipus de centres sanitaris disposa el Servei de Salut de les Illes Balears?


 • Centre de salut (CS)

  Centre sanitari d'atenció primària que assumeix la responsabilitat continuada sobre la salut de la població que pertany a una zona bàsica de salut. Atenció prestada per professionals d'aquest nivell, que disposen dels mitjans i recursos per a la prevenció, la promoció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.

 • Unitat bàsica de salut (UBS)

  Centre sanitari d'atenció primària que atén part de la població d'una zona bàsica de salut (ZBS), i depèn d'un centre de salut (CS)

 • Hospitals

  Estructures sanitàries bàsiques on es desenvolupa l'atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d'internament com ambulatori, a la població de l'àmbit territorial corresponent.

 • Hospital integrat a la xarxa pública

  Hospital integrat a la xarxa pública.

 • Centres de referència

  Els centres de referència són recursos públics d'altres autonomies que presten atenció als ciutadans de les Illes Balears quan aquesta assistència no es presta a la nostra comunitat.

 • Centres sanitaris d'atenció intermedia

  Centres sanitaris amb el conjunt de cures destinades a aquells malalts, generalment crònics, que poden beneficiar-se dels mateixos per augmentar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social.

  

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.