Centres sanitaris - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Centres sanitaris

Centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears

Centres sanitaris

De quins tipus de centres sanitaris disposa el Servei de Salut de les Illes Balears?


 • Centre de salut (CS)

  Centre sanitari d'atenció primària que assumeix la responsabilitat continuada sobre la salut de la població que pertany a una zona bàsica de salut. Atenció prestada per professionals d'aquest nivell, que disposen dels mitjans i recursos per a la prevenció, la promoció, el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.

 • Unitat bàsica de salut (UBS)

  Centre sanitari d'atenció primària que atén part de la població d'una zona bàsica de salut (ZBS), i depèn d'un centre de salut (CS)

 • Hospitals

  Estructures sanitàries bàsiques on es desenvolupa l'atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d'internament com ambulatori, a la població de l'àmbit territorial corresponent.

 • Hospital integrat a la xarxa pública

  Hospital integrat a la xarxa pública.

 • Centres de referència

  Els centres de referència són recursos públics d'altres autonomies que presten atenció als ciutadans de les Illes Balears quan aquesta assistència no es presta a la nostra comunitat.

 • Centres sanitaris d'atenció intermedia

  Centres sanitaris amb el conjunt de cures destinades a aquells malalts, generalment crònics, que poden beneficiar-se dels mateixos per augmentar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social.

  

Equipaments sanitaris públics registrats a les Illes Balears

Consulta els centres sanitaris del Servei de Salut de les Illes Balears