Accés als serveis sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Nivells d'assistència sanitària

Atenció primària

L'atenció primària és el primer nivell d'assistència sanitària.

Els centres de salut (CS) són el primer lloc a on s'ha d'acudir quan algú té un problema de salut. Podeu accedir a un professional del vostre centre de salut sol·licitant cita prèvia. 

L'equip d'atenció primària de cada centre de salut està format per personal mèdic i d'infermeria qualificat, que s'han de convertir en una referència per a la salut de cada usuari.

L'atenció primària està organitzada basant-se en el territori amb la finalitat d'apropar el servei als usuaris:

  • Mallorca disposa de 18 centres de salut a Palma i 26 a la part forana, complementats per les unitats bàsiques de salut (UBS) que en depenen. La Gerència d'Atenció Primària Mallorca s'encarrega de la gestió i de la responsabilitat més directa.
  • D'altra banda, a Menorca, Eivissa i Formentera els serveis sanitaris estan integrats en l'àrea de salut respectiva, que gestiona conjuntament l'atenció primària i l'hospitalària.

 

Atenció hospitalària

El segon nivell d'assistència sanitària és l'atenció hospitalària.

Consisteix a assistir els pacients en diferents nivells:

  • urgències
  • consultes externes
  • hospitalització
  • hospital de dia
  • proves diagnòstiques
  • tractaments.

Cada àmbit territorial té assignat un hospital, la qual cosa permet aconseguir una millor coordinació i un coneixement més detallat de les necessitats de l'entorn.

 

Atenció d'urgències

L'assistència de les urgències no es cenyeix exclusivament a l'atenció hospitalària, els usuaris disposen -ubicat en alguns centres de salut- del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP). D'altra banda, el servei d'urgències del 061 ofereix atenció telefònica, cosa que permet l'avaluació inicial i immediata dels casos i la coordinació dels mitjans que s'hagin d'utilitzar.