Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Projectes, Desenvolupament i Integracions

El Servei de Projectes, Desenvolupament i Integracions està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació. És el responsable de la gestió, coordinació i seguiment tècnic dels projectes de Tecnologia de la Informació i la Comunicació (TIC) i responsable de la gestió, desenvolupament i manteniment de programari propi i de les integracions entre sistemes d’informació.

Cap del Servei

Tomàs Castedo Copete

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971175600

Funcions

  1. Gestió, coordinació i seguiment tècnic dels projectes de TIC prioritzats per la Direcció General del Servei de Salut amb els diferents proveïdors TIC (CESIC, suport aplicacions, DGDT,...) i professionals implicats.
  2. Suport a promotors, grups funcionals i a la resta d’agents en la definició i planificació inicial dels projectes de TIC.
  3. Seguiment i control dels acords contractuals amb les empreses tecnològiques que donen suport als projectes de TIC.
  4. Seguiment de la gestió del canvi associada a la implantació de projectes i l’anàlisi del retorn de la inversió.
  5. Gestió, desenvolupament i manteniment de programari propi.
  6. Gestió, desenvolupament i manteniment d’integracions entre els sistemes d’informació, que assegurin la interoperabilitat.
  7. Definició i implementació de la qualitat dels processos de desenvolupament del programari.
  8. Monitorització de la qualitat del programari que es desplegui en el Servei de Salut. 

Àrees de feina

  1. Àrea de projectes de TIC, responsable de la direcció tècnica dels projectes de tecnologies i sistemes de la informació.
  2. Àrea de desenvolupament de programari i integracions, responsable de l’execució dels projectes de desenvolupament de programari i integracions propis.

 Enllaços externs d'interès