Guia d'implementació HL7

L'Àrea de desenvolupament de programari i integracions del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació ha creat una guia d'implementació de l'estàndard internacional HL7, per a l'intercanvi electrònic d'informació mèdica, per a la seva aplicació en l'entorn del Servei de Salut de les Illes Balears.

Actualment en l'entorn sanitari hi ha múltiples solucions TIC (tecnologies de la informació i comunicació) basades en diferents tecnologies. A més, les necessitats d'avui dia comporten que diferents sistemes sanitaris s'hagin d'intercomunicar per poder operar de forma eficient.

Per facilitar aquesta comunicació van sorgir els estàndards HL7 de la mà de l'organització ANSI (American National Standards Institute). Aquests estàndards són especificacions per a la interoperabilitat entre sistemes d'informació sanitaris per facilitar l'intercanvi d'informació mèdica.

Analitzant i aplicant aquest estàndard internacional HL7 en diferents projectes, han sorgit diversos escenaris on ha quedat demostrada l'excessiva flexibilitat que ofereixen les especificacions HL7. A causa d'aquesta flexibilitat, s'ha optat per una adaptació d'aquestes especificacions que, fins i tot sent compatible amb l'estàndard internacional HL7, cobreix les necessitats pròpies del Servei de Salut.

El principal motiu de la creació d'aquesta guia d'implementació en HL7 és disposar d'una eina pública perquè la utilitzin els proveïdors o les entitats que vulguin intercomunicar els seus sistemes amb els propis de l'entorn del Servei de Salut de les Illes Balears.

Un altre objectiu d'aquesta guia és posar en comú l'experiència adquirida a través dels diferents projectes d'interoperabilitat realitzats a l'entorn del Servei de Salut i, d'aquesta manera, crear una base sòlida per a futurs projectes d'intercomunicació de sistemes sanitaris.

La guia d'implementació HL7 ha sorgit gràcies a la posada en comú de l'experiència adquirida pels membres de la Fundació Bit i del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) en projectes d'interoperabilitat de sistemes d'informació sanitaris.

S'ha partit de la base d'aquells projectes d'interoperabilitat ja operatius en l'entorn del Servei de Salut. Actualment s'estan desenvolupant nous àmbits que s'afegiran a la guia i la faran més completa.

Total Files Count :
Total Size :