Coordinació de Cures Pal·liatives

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació de Cures Pal·liatives

La Coordinació de Cures Pal·liatives està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents
Responsables de coordinació

Mercè Llagostera Pagés
Carmen Moreno Hoyos

Ubicació i contacte

Coordinació de Cures Pal·liatives
Subdirecció d'Atenció a la Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malaties Poc Freqüents
Servei de Salut de les Illes Balears 
Hospital Psiquiàtric 
Camí de Jesús 40, 07011-Palma
Tel. 971212186

Enllaços d'interès