La Unitat d'Atenció a la Dona (UAD) de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca està formada pel conjunt de professionals d'infermeria obstetricoginecològica —també conegudes com a comares que treballen als centres de salut de Mallorca. Es tracta de professionals especialitzats en la salut de la dona, que tenen cura d'aquest col·lectiu des de la pubertat fins al climateri acompanyant-les en el pas per tots els processos fisiològics de la seva vida.

Els serveis que donen a la comunitat són els següents: 

 • Atenció a la salut sexual i reproductiva, tant en l’àmbit preventiu com en l’educatiu, l'assistencial i el de promoció de la salut.
 • Activitats de prevenció i atenció de les malalties de transmissió sexual.
 • Activitats de promoció i educació per a la salut als centres educatius en matèria de salut afectivosexual. 
 • Consells per a la prevenció dels càncers de coll d'úter i de mama.
 • Consells sobre reproducció i contracepció. 
 • Intervenció amb dones en edat madura per mitjà d'activitats educatives en la menopausa relacionades amb la cura del sòl pelvià.
 • Atenció a la violència masclista.
 • Cura i seguiment de l’embaràs.
 • Preparació de la família per al naixement.
 • Atenció en el puerperi i en la criança.
 • Suport a la mare durant l'alletament.

Distribució de l'equip de les UAD per sectors sanitaris i centres de salut:  

 

 Sector

 

Comares

 

      Població de cobertura

 

  Hospital de referència

 

 Ponent

 

17

 

 

  Hospital Universitari Son Espases 

 

 Migjorn

 

14

 

 

  Hospital Son Llàtzer

 

 Tramuntana

 

7

 

 

  Hospital Comarcal d'Inca 

 

 Llevant

 

7

 

 

  Hospital de Manacor

        

* Alguns centres de salut tenen una infermera de suport que bàsicament fa citologies de detecció precoç del càncer de cèrvix.

 

Les UAD també treballen l'educació per a la salut de manera grupal amb diverses activitats que s'organitzen als centres de salut. Aquestes en són les més habituals:

 • Sessions de primer i segon trimestre, en les quals s'informa de l'evolució i del seguiment de l'embaràs atenent la fisiologia i la prevenció de factors de risc.
 • Sessions setmanals de preparació al part a partir del tercer trimestre de la gestació per treballar de manera interactiva i participativa amb les dones i les seves parelles els aspectes més rellevants de la gestació, del part, del puerperi, de la criança i de la lactància materna, a fi d’ampliar-ne els coneixements, les estratègies i les habilitats.
 • Trobades postpart, amb una metodologia de dinàmica grupal, que ajuden a adaptar-se a la nova situació que suposa la criança: inici en les responsabilitats com a mare/pare i assumpció de nous rols.

 

 Per contactar amb la comare del vostre centre de salut podeu demanar cita o telefonar-hi. 

 

 Projectes en curs: 

 • Informació sobre l'alletament matern: elaboració d'un full de recomanacions sobre lactància materna per posar a disposició de qualsevol professional de l'atenció primària que ho necessiti per a la consulta. 
 • Jornades per a comares d'atenció primària: organització d'unes jornades per compartir coneixements entre tots els professionals que teballen a les UAD.  
 • Guia d'acollida per a noves incorporacions a les UAD: elaboració d'una guia d´acollida per als nous professionals que s'incorporin a una UAD, en la qual es recolliran els protocols d'embaràs i les diferents actuacions segons el sector sanitari.


  Participació en treballs de recerca: 

 • Efectes de la preparació física dins l'aigua: recerca amb beca del FIS impulsada per la Unitat d'Investigació de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, en la qual participen comares d'atenció primària i de diferents hospitals.
 • Auriculoteràpia, lumbàlgia i dolor pelvià: recerca amb beca del FIS en la qual participen comares d'atenció primària.

  

 Webs relacionats: 

 
 
Publicacions recomanades: 

              

_____________________________

Agenda AP Mallorca

Maig 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31