Comitè d'Asma Greu - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Comitè d'Asma Greu

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comitè d'Asma Greu

El Comitè d'Asma Greu és una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris (pneumòlegs) pertanyents a diferents hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquest comitè es crea com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària i de la Subdirecció d'Atenció Hospitalària, per tal d'establir un organisme de control i seguiment de la prescripció de fàrmacs biològics per a l'asma.

Coordinador

Francisco de Borja García-Cosío Piqueras

Objectiu
  • L’objectiu principal del Comitè d'Asma Greu és establir un organisme de control i seguiment de la prescripció de fàrmacs biològics per a l'asma, tant dels ja utilitzats fins ara (Omalizumab), com dels fàrmacs biològics que han d'arribar.