Comissions i comitès autonòmics sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió Autonòmica de Vaccins

La Comissió Autonòmica de Vaccins del Servei de Salut és un òrgan assessor dependent de la Direcció d'Asssistència Sanitària.

Objectiu

Té com a objectiu principal millorar les cobertures de vaccinació de la població de les Illes Balears.

Funcions

  • Dissenyar i coordinar, en els diferents àmbits assistencials, totes les accions necessàries per a la bona execució de les campanyes de vaccinació establertes per l'autoritat sanitària representada per la Direcció General de Salut Pública i Participació (DGSPiP).
  • Millorar la identificació i la captació de les poblacions diana en les vaccinacions no sistemàtiques per disminuir la inequitat.
  • Disminuir la variabilitat en la indicació de vaccins elaborant protocols i millorant la formació dels professionals en matèria de vaccins.
  • Col·laborar amb la DGSPiP, quan aquesta ho requereixi, en les recomanacions d'ús i en les indicacions dels vaccins.
  • Analitzar els factors que influeixen en les taxes de cobertura i fomentar les accions necessàries per millorar-les.

  Normativa

 Enllaços d'interès

Per a professionals de la salutweb d'informació i recursos actualitzats sobre vaccinacions.

Per a la ciutadania: informació d'interès sobre les campanyes de vaccinació actives en el Servei de Salut.