Recepta electrònica (RELE). Informació per a oficines de farmàcia


Consideracions prèvies

Abans de començar a utilitzar la recepta electrònica heu de saber...

01

Banda magnètica llegible

El pacient podrà anar a cercar els medicaments a la farmàcia amb la seva targeta sanitària individual (TSI) sempre que la banda magnètica sigui llegible.
02

Tractaments prescrits

Els tractaments prescrits han d'estar signats electrònicament per poder ser dispensats.
03

Signatura digital

La signatura digital i el servei de custòdia permeten registrar els documents signats electrònicament amb validesa legal.
04

Pauta posològica

Quan es fa la prescripció, es calcula automàticament la mida de l'envàs més eficient en funció de la pauta posològica.
05

Visat previ a la dispensació

Alguns medicaments necessiten visat previ a la dispensació. S'autoritzen electrònicament sempre que compleixin amb les condicions de finançament.

Manuals d'ús


Formació en línia

Per a la formació en línia es recomana utilitzar el navegador Google Chrome o bé Internet Explorer i habilitar Abobe Flash Player.


Decàleg del bon ús del sistema de la recepta electrònica en la dispensació

01

Registre d'usuaris

No utilitzeu usuaris genèrics per accedir al sistema de recepta electrònica: registrau tots els usuaris que hagin d'accedir al sistema per mitjà de l'opció "Usuaris" de l'aplicació.
02

Contrasenya

Canviau la contrasenya inicialment i renovau-la periòdicament.
03

Usuari

No reveleu a ningú la contrasenya, ja que és d'ús personal i intransferible.
04

Receptes impreses i justificants

Desau en un lloc segur les receptes impreses i els justificants del sistema de recepta electrònica dels medicaments i dels productes sanitaris dispensats
05

Monitors

Evitau deixar a la vista els monitors que mostrin informació de la dispensació, llevat que qui la pugui veure sigui el pacient mateix o la persona autoritzada per recollir la medicació
06

Incidències

Notificau al Centre d'Atenció a l'Usuari tan aviat com sigui possible qualsevol incidència que detecteu en el sistema de recepta electrònica
07

Informació confidencial

Utilitzau mitjans segurs per destruir els documents impresos que contenguin informació confidencial
08

Secret professional

Guardau estrictament el secret professional i preservau la confidencialitat de la informació
09

Dispensació

Utilitzau la informació que es proporciona per mitjà del sistema de recepta electrònica només per a fins de dispensació.
10

Recordatori

Recordau que un petit esforç pot evitar grans problemes.

Us pot interessar

Accés directe a farmàcia comunitària

Conselleria de Salut i Consum