Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 20/12/2021 - ORDRE DE SERVEI proves de detecció del SARS-CoV-2 en professionals del Servei de Salut de les Illes Balears

  Per aplicar el que disposa l’Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 sobre les proves de detecció del SARS-CoV-2, autoritzades pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el director general ha dictat una Ordre de servei, que és de compliment obligat, per la qual cosa us demanam que hi col·laboreu al màxim.

  Tots els professionals del Servei de Salut haureu d'emplenar, abans del 31 de desembre de 2021, el FORMULARI CCD TREBALLADORS IBSALUT.

 • 09/12/2021 - Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

  El Servei de Salut de les Illes Balears ha iniciat el procés l'elaboració del seu I Pla d'Igualtat. La seva finalitat és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el sí de l'entitat.


  • La Comissió Negociadora, formada per l’equip directiu i per la representació legal de les persones treballadores, està recopilant tota la informació necessària per tal de determinar la situació en què es troba l'entitat en relació a la igualtat entre dones i homes. Per això, aquesta enquesta vol conèixer de primera mà l’opinió de tot el personal sobre aquesta matèria.
  • Les respostes es tindran en compte a l'hora d'elaborar el Diagnòstic previ al I Pla d'igualtat per tal d'ajustar els objectius i les mesures de la manera més fidel possible a la realitat de les persones treballadores.
  • La participació a l'enquesta és voluntària i anònima.
  • Contestar a totes les preguntes us portarà uns 10-15 minuts. Recordeu que l'enquesta només es pot contestar una vegada. Un cop iniciada, s'ha d'acabar perquè les respostes s'enviïn de manera correcta.

  Enquesta per al personal: Fase de Diagnòstic del I Pla d'Igualtat del Servei de Salut de les Illes Balears

 • 07/12/2021 - Sol·licitud de cita per a l'actualització de la Borsa de zelador/zeladora

  Les persones inscrites i admeses en el procés d'actualització de la borsa de treball temporal de la categoria de zelador/zeladora que han d'aportar la documentació que acrediti que compleixen els requisits i que justifiquen els mèrits al·legats, poden sol·licitar cita digitalment en el registre de «l’Oficina principal de l’IBSALUT (C/ de la Reina Esclaramunda, 9)».

Crida pública Històric: Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061

Total Files Count :
Total Size :
FilenameDate
explore subfolder image Metge d´Urgencies 01.2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805a_MetUrg061.Convocatòria21-05-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805b_MetUrg061_Provisionals01-06-2018
An Adobe Acrobat file MetUrg_1805c_MetUrg061_Definitives11-06-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805d_MetUrg061_Prova12-06-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805e_MetUrg061_Definitius_Aptes26-06-2018
explore subfolder image Metge d´urgències 01.2017
An Adobe Acrobat file METURG-1704a-Metge urgències.Convocatòria05-04-2017
An Adobe Acrobat file METURG-1704b_Metge Urgències. Provisionals02-05-2017
An Adobe Acrobat file METURG_1704c_MetgeUrgències.Definitius10-05-2017
An Adobe Acrobat file METURG_1704d_Metge Urgències.Prova11-05-2017
An Adobe Acrobat file METURG_1704d_MetgeUrgències.Definitius_Aptes23-05-2017
explore subfolder image Metge d´Urgències 01.2019
An Adobe Acrobat file METURG_1901a_MetUrg061_Convocatòria07-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902b_MetUrg061_Provisionals18-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902c_MetUrg061_Definitives26-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902d_MetUrg061_Prova26-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902e_MetUrg061_Aptes08-03-2019
explore subfolder image Metge d´urgències 02.2018
An Adobe Acrobat file METURG_1806a_MetUrg061_Convocatòria27-06-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1806b_MetUrg061_Provisionals09-07-2018
An Adobe Acrobat file MedUrg_1806c_MedUrg061_Definitives17-07-2018
An Adobe Acrobat file MEDURG_1806d_MedUrg061_Prova17-07-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1806e_MetUrg061_Aptes22-08-2018
explore subfolder image Metge d´urgències 02.2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903a_MetUrg061_Convocatòria25-03-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903b_MetUrg061_Provisionals11-04-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903c_MetUrg061_Definitives24-04-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903d_MetUrg061_Prova24-04-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903e_MetUrg061_correc errors definitives21-05-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902f_MetUrg061_Aptes21-05-2019
explore subfolder image Metge d´urgències 03.2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810a_MetUrg061_Convocatòria02-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810b_MetUrg061_Provisionals15-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810c_MetUrg061_Definitives23-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810d_MetUrg061_Prova23-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810e_MetUrg061_Aptes26-10-2018