Crida pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 27/07/2020 - Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics en col·laboració amb Creu Roja perquè ningú es quedi sense menjar per culpa de la situació COVID-19

  Després de detectar un augment general en la demanda de la població de serveis d'ajuda per obtenir aliments procedents de bancs d'aliments i menjadors socials, a iniciativa dels professionals del SAMU 061 i de GSAIB i en col·laboració amb Creu Roja, avui iniciem una campanya dirigida als professionals del Servei de Salut de les Illes Balears amb l'objectiu de recollir aliments i productes bàsics que aniran destinats a les persones més necessitades.

  Hi haurà uns punts específics de recollida on els professionals del Servei de Salut hi podran fer aportacions voluntàries, segons la llista de productes de primera necessitat que ha elaborat Creu Roja.  Des d'avui i fins al 10 d'agost, els professionals que desitgin col·laborar trobaran unes caixes per dipositar els productes en els punts de recollida següents:

  • Servei de Salut (C/ de la Reina Esclaramunda). Punt de recollida a l'entrada de la sala de premsa, en el tercer pis.
  • Gerència 061 (Centre Coordinador 061).
  • Base 0 GSAIB Mallorca (C/ del Gremi Fusters, 56. Nau del polígon de Son Castelló).
  • Base 0 GSAIB Menorca (Nau de la C/ de Finlàndia, 12).
  • Base 0 GSAIB Eivissa (Base 061 de l'Hospital Can Misses, edifici d'Inspecció Mèdica).  Agraïm enormement la vostra col·laboració per ajudar als més necessitats.  Campanya de recollida d'aliments i productes bàsics

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 25/06/2020 - L'examen del concurs oposició de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària es realitzarà el pròxim 08 de novembre de 2020

  El Tribunal Qualificador del concurs oposició convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir les places vacants de la categoria de tècnic/tècnica especialista en documentació sanitària ha establert la data de la prova de la fase oposició, que serà el proper dia 8 de novembre, a les 10 hores.


  Les seus on es realitzarà l’examen són:

  • Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Valldemossa km. 7,5. CP 07122 (Palma). En el portal web www.ibsalut.es s’especificaran els edificis i les aules on es realitzarà la prova.
  • Menorca: Hospital Mateu Orfila. Ronda de Malbúger, 1. CP 07703. Maó
  • Eivissa: Hospital Can Misses. C/Corona s/n. CP 07800. Eivissa.

 • 15/06/2020 - Actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família

  El 15 de juny de 2020 es publica un nou tall per a l'actualització de la borsa única de la categoria Metge/Metgessa de Família. A partir de l'endemà d’aquesta publicació, es disposarà d'un termini de quinze dies hàbils per fer noves inscripcions o per introduir nous mèrits.

  Amb l'objectiu d'agilitar el tràmit, no congestionar els punts de registre i evitar aglomeracions, no serà imprescindible presentar fotocòpies compulsades per acreditar els requisits i mèrits que s'al·leguin. En el seu lloc, es podran presentar fotocòpies no compulsades d'aquests requisits i mèrits amb el text manuscrit següent: «És còpia de l'original». A més, cada fotocòpia haurà d'estar signada per la persona aspirant.

 • 01/06/2020 - IDISBA demana col·laboració en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut»

  L'Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdisBa) demana la col·laboració dels professionals per participar en el projecte d'investigació «L'impacte psicològic de la crisi sanitària de la COVID-19 en els professionals del Servei de Salut», amb el qual es pretén conèixer l'impacte que la crisi derivada de la pandèmia està tenint en els treballadors de la salut.


  El projecte té l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears (CEI-IB). Té una durada de sis mesos, durant els quals les persones que hi participin hauran de respondre un qüestionari vuit vegades.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Crida pública Històric: Servei d'Atenció Mèdica Urgent 061

Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
explore subfolder image Metge d´Urgencies 01.2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805a_MetUrg061.Convocatòria 21-05-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805b_MetUrg061_Provisionals 01-06-2018
An Adobe Acrobat file MetUrg_1805c_MetUrg061_Definitives 11-06-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805d_MetUrg061_Prova 12-06-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1805e_MetUrg061_Definitius_Aptes 26-06-2018
explore subfolder image Metge d´urgències 01.2017
An Adobe Acrobat file METURG-1704a-Metge urgències.Convocatòria 05-04-2017
An Adobe Acrobat file METURG-1704b_Metge Urgències. Provisionals 02-05-2017
An Adobe Acrobat file METURG_1704c_MetgeUrgències.Definitius 10-05-2017
An Adobe Acrobat file METURG_1704d_Metge Urgències.Prova 11-05-2017
An Adobe Acrobat file METURG_1704d_MetgeUrgències.Definitius_Aptes 23-05-2017
explore subfolder image Metge d´Urgències 01.2019
An Adobe Acrobat file METURG_1901a_MetUrg061_Convocatòria 07-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902b_MetUrg061_Provisionals 18-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902c_MetUrg061_Definitives 26-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902d_MetUrg061_Prova 26-02-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902e_MetUrg061_Aptes 08-03-2019
explore subfolder image Metge d´urgències 02.2018
An Adobe Acrobat file METURG_1806a_MetUrg061_Convocatòria 27-06-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1806b_MetUrg061_Provisionals 09-07-2018
An Adobe Acrobat file MedUrg_1806c_MedUrg061_Definitives 17-07-2018
An Adobe Acrobat file MEDURG_1806d_MedUrg061_Prova 17-07-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1806e_MetUrg061_Aptes 22-08-2018
explore subfolder image Metge d´urgències 02.2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903a_MetUrg061_Convocatòria 25-03-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903b_MetUrg061_Provisionals 11-04-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903c_MetUrg061_Definitives 24-04-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903d_MetUrg061_Prova 24-04-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1903e_MetUrg061_correc errors definitives 21-05-2019
An Adobe Acrobat file METURG_1902f_MetUrg061_Aptes 21-05-2019
explore subfolder image Metge d´urgències 03.2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810a_MetUrg061_Convocatòria 02-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810b_MetUrg061_Provisionals 15-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810c_MetUrg061_Definitives 23-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810d_MetUrg061_Prova 23-10-2018
An Adobe Acrobat file METURG_1810e_MetUrg061_Aptes 26-10-2018