Material de formació de recepta electrònica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Material de formació de recepta electrònica

Mòdul de prescripció: píndoles formatives


Mòdul de dispensació en el servei de farmàcia

Accés als tallers de formació (versions Demo)

Accés a versions demo del sistema de recepta electrònica (RELE) per a formadors.