Noticies per als professionals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Notícies del Servei de Salut de les Illes Balears per a professionals

El programa de rutes saludables rep el premi Estratègia Naos del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

La Direcció General de Salut Pública i Participació ha posat en marxa ja 77 quilòmetres de rutes saludablesLa Direcció General de Salut Pública i Participació, en col·laboració amb el Servei de Salut i Atenció Primària, ha rebut el premi Estratègia Naos de mans del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Alfonso Alonso, pel programa de rutes saludables posat en marxa fa ja 2 anys, emmarcat dins l’Estratègia d’Alimentació Saludable i Vida Activa. El programa, que facilita un recorregut adequat i saludable d’entre 30 i 45 minuts de durada a peu pels voltants dels centres de salut, ha posat en marxa ja 77 quilòmetres de rutes.

imagen

Aquestes rutes saludables tenen el punt de partida en els centres de salut i estan dissenyades per facilitar al màxim als usuaris que tenguin en compte les recomanacions dels professionals sanitaris de caminar mitja hora diària. A més, aquestes rutes compleixen uns requisits mínims de bona il·luminació, bona pavimentació, absència d’escalons, seguretat en el trànsit i voreres amples i ombrejades.

Amb aquest projecte, la Direcció General de Salut Pública pretén fomentar que la gent camini, que els usuaris dels centres de salut i la població en general puguin integrar l’activitat física en la seva vida quotidiana i en el seu entorn, a fi de complir les recomanacions diàries que els professionals de la salut aconsellen per millorar la salut i el benestar dels ciutadans.

La Direcció General de Salut Pública i Participació ja ha posat en marxa 77 km de rutes saludables. S’han adherit a aquest projecte 2 centres de salut dels 58 que hi ha a les Illes Balears (22 a Mallorca, 3 a Menorca i 1 a Eivissa).

Per a la realització de cada una de les rutes, la Direcció General de Salut Pública ha disposat de la col·laboració de les associacions de veïns, associacions de gent gran, pacients, entitats cíviques i serveis socials, que són els veritables coneixedors de la zona.

L’excés de pes i l’obesitat comencen a ser un greu problema de salut de les societats modernes. Ser obès -en la majoria dels casos a causa d’una dieta inadequada i a la manca d’activitat física- augmenta el risc de patir diabetis, malalties cardiovasculars, vessaments cerebrals, artritis i determinats tipus de càncer o diferents problemes de salut mental, com ara la depressió, l’ansietat o la demència. Segons la darrera enquesta de salut, el 45 % de la població adulta resident a les Illes Balears du una vida sedentària.

Un zelador de l’Hospital Son Llàtzer va ser agredit ahir horabaixa al Servei d’Urgències

El Servei de Salut condemna qualsevol tipus d’agressió en l’àmbit sanitari i reitera el seu suport a tots els professionals

El protocol per prevenir la violència als centres sanitaris públics es va activar immediatament per facilitar assistència sanitària, psicològica i jurídica a la víctima

 

El Servei de Salut condemna qualsevol tipus d’agressió en l’àmbit sanitari i reitera el seu suport a tots els professionals després de conèixer que un zelador de l’Hospital Son Llàtzer va ser agredit ahir horabaixa per una usuària al Servei d’Urgències. La víctima, de 34 anys, va patir ferides lleus —re­collides en l’informe de lesions— que la varen inhabilitar per continuar fent feina durant la resta del seu torn. La Policia Nacional va acudir a l’Hospital Son Llàtzer després de rebre l’avís de l’agressió per estendre’n l’atestat i facilitar la interposició d’una denúncia per part de la víctima.

L’Hospital Son Llàtzer va activar tot d’una el protocol per prevenir la violència als centres del Servei de Salut, que inclou assistència sanitària, jurídica i psicològica. El Servei de Salut considera necessari conscienciar la població sobre la necessitat de lluitar contra aquesta plaga per millorar les condicions de feina de tots els professionals del sector.

Protocol d’atenció i assessorament als professionals

El Servei de Salut ofereix atenció i assessorament —tant psicològics com jurídics— als professionals que han patit una agressió. Els casos més habituals que es pateixen són els de violència verbal (paraules vexatòries, amenaces, crits, gests...); en segon lloc hi ha els de violència física (empentes, escopinades, cops...), mentre que en el tercer i en el quart llocs hi ha els casos de violència psicològica (derivada de les anteriors) i de dany a les propietats (robatoris, furts...), respectivament.

Des de la creació del Pla d’agressions l’any 2007, el Servei de Salut ha anat implantant de manera progressiva un conjunt de mesures dirigides a millorar la seguretat dels treballadors, com ara vigilants de seguretat o càmeres de vigilància. També ha impartit cursos de formació per aprendre a actuar en situacions de conflicte. Tanmateix, es recomana que la víctima d’una agressió en l’àmbit sanitari es faci un reconeixement mèdic i cursi un comunicat de lesions. L’incident s’ha de tramitar com a accident de treball i s’ha d’anotar en el registre d’agressions.

imagen

 

 

Patricia Gómez presenta el nou gerent d’Atenció Primària de Mallorca, Miquel Caldentey

Els professionals de l’atenció primària de Mallorca han atès 2.776.682 consultes als centres de salut de Mallorca durant el primer semestre d’enguany

La consellera de Salut es compromet a dotar de més autonomia l’atenció primària, millorar-ne l’accessibilitat i desenvolupar una estratègia de crònics

Els professionals de l’atenció primària de Mallorca han atès 2.776.682 consultes als centres de salut de Mallorca del gener al juny de 2015. Els facultatius han rebut 1.489.979 visites, amb una mitjana de 30 consultes per metge i dia. Per la seva banda, el personal d’infermeria ha atès 1.018.902 visites, amb una mitjana de 19,43 consultes per infermer i dia. Per una altra banda, els pediatres han atès 267.801 visites, amb una mitjana de 21,38 per facultatiu i dia. Finalment,els punts d’atenció continuada (PAC) de Mallorca han atès 413.478 visites en el mateix període, 249.990 de les quals han estat de medicina i 163.488 d’infermeria.

imagen

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s’ha compromès a dotar de més autonomia l’atenció primària de Mallorca, a més de millorar-ne l’accessibilitat i desenvolupar una estratègia de crònics. Ho ha fet avui en una visita a la Gerència per presentar-hi el nou gerent, Miquel Caldentey. L’han acompanyada el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el director d’Assistència Sanitària, Nacho García. També ha presentat el nou equip d’Atenció Primària a tots els professionals: la directora mèdica, Antònia Roca, i la directora d’infermeria, Maria Antònia Font.

Amb relació a la dotació de més autonomia, la consellera ha fet referència a la necessitat d’unificar l’atenció primària de Mallorca de manera que els professionals depenguin directament d’una única gerència, deixant de banda la sectorització actual. En aquest sentit, també ha anunciat que la Gerència recuperarà el control i la gestió tant de les inversions com del manteniment, que fins ara depenien dels hospitals de referència dels diferents sectors.

Un altre dels objectius de la Conselleria per a l’atenció primària de Mallorca és establir i desenvolupar una estratègia de cronicitat. En els darrers anys s’ha manifestat un canvi en el patró epidemiològic a conseqüència de l’augment de la població de més de 65 anys i de l’increment del nombre de malalts crònics que utilitzen els serveis sanitaris. Es fa necessari identificar aquests pacients i conèixer-ne les necessitats per tal d’establir diferents estratègies dirigides a la detecció precoç i la prevenció dels factors de risc, a la promoció d’hàbits i estils de vida saludables, a la informació als pacients, al suport a les autocures i a la coordinació entre els diferents nivells assistencials.

D’altra banda, s’ha fet incidència en la necessitat de millorar l’accessibilitat a l’atenció primària amb mesures com l’obertura dels centres de salut els horabaixes, de manera que els pacients puguin tenir-hi accés i ser atesos durant tot el dia.

 

 

 

En la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat, el director general
del Servei de Salut, Juli Fuster, ha condicionat el pagament a la disponibilitat pressupostària i ha oferit un ajornament fins al gener de 2017

El Servei de Salut proposa tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics a tots els professionals de la sanitat que s’hi havien d’incorporar a partir de l’octubre

A més, Fuster s’ha compromès a presentar un calendari de recuperació dels drets perduts en els darrers anys

 

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha proposat avui a les organitzacions sindicals tramitar el reconeixement de la carrera professional sense efectes econòmics a tots els treballadors —sanitaris i no sanitaris— que s’hi havien d’incorporar a partir del mes d’octubre. Amb aquesta proposta es beneficiarien 3.942 professionals de la sanitat pública que actualment no tenen reconegut aquest dret, 2.286 dels quals són professionals fixos i 1.656, interins. Fuster ha condicionat el pagament de la carrera professional a la disponibilitat pressupostària, ja que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es veu obligada a complir els objectius de dèficit, i per això ha oferit un ajornament fins al gener de 2017. A més, ha manifestat la voluntat i el compromís del Govern de negociar un calendari de recuperació dels drets perduts en els darrers anys.

imagen

A la reunió, presidida pel director general, hi han assistit també la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals, Guadalupe Pulido, i representants dels sindicats presents en la Mesa Sectorial: CCOO, CSI-CSIF, FSES (Sindicat Mèdic i SATSE), UGT i USAE.

Durant la sessió extraordinària de la Mesa Sectorial de Sanitat, Fuster ha plantejat als agents socials la negociació d’un cronograma per tal de recuperar els drets perduts en els darrers anys. Concretament, s’ha proposat la recuperació del 100 % del complement per incapacitat temporal des del primer dia, la tornada a les 35 hores setmanals de jornada laboral ordinària, la negociació d’un pla per activar la jornada extraordinària per tal de reduir les llistes d’espera o la promoció de l’estabilització de les plantilles amb la convocatòria d’una oferta d’ocupació pública.

La consellera de Salut, Patricia Gómez, visita les instal·lacions del SAMU 061

El SAMU 061 ha atès 41.979 urgències del gener al juny de 2015

Durant aquest semestre el Centre Coordinador ha registrat 219.111 telefonades

 

El SAMU 061 ha fet un total de 41.979 intervencions de serveis de trasllats urgents i interhospitalaris del gener al juny de 2015. D’altra banda, durant aquest semestre s’han registrat 219.111 telefonades d’emergències al Centre Coordinador.

imagen

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha visitat les instal·lacions del SAMU 061 per presentar el nou gerent, Antoni Bellver, a tots els professionals que hi treballen, i també per conèixer de primera mà les seves necessitats. L’han acompanyada el director general del Servei de Salut, Juli Fuster; el director d’Assistència Sanitària, Nacho García, i la subdirectora assistencial, Rosa Duro.

El nombre total de serveis de trasllats urgents registrats del gener al juny de 2015 s’ha distribuït així: 34.585 s’han fet amb ambulàncies de suport vital bàsic; 6.820, amb ambulàncies de suport vital avançat o UVI mòbil, i 574, amb transport aeri.

Dades del transport sanitari del primer semestre de 2015

Dispositiu

Intervencions

Suport vital avançat (UVI mòbil)

6.820

Suport vital bàsic

34.585

Transport aeri

574

Total

41.979

 

Amb relació al transport primari —el que es fa des del lloc on es produeix l’emergència fins al centre sanitari—, s’han fet 32.359 intervencions amb ambulàncies de suport vital bàsic i 6.165 de suport vital avançat. Pel que fa al transport interhospitalari, 2.226 actuacions han estat amb les ambulàncies de suport vital bàsic i 655 amb en les suport vital avançat.

Pel que fa a la distribució de les intervencions per illes, a Mallorca s’han fet 30.818 trasllats urgents i interhospitalaris, concretament 26.182 d’assistència de suport vital bàsic, 4.524 de suport vital avançat i 112 de transport aeri. A Menorca s’han computat 3.813 intervencions, 2.805 de les quals han estat d’assistència de suport vital bàsic; 834, de suport vital avançat, i 174, de transport aeri. Pel que fa a Eivissa i Formentera, se n’han registrades 7.348: 5.598 d’assistència de suport vital bàsic, 1.462 de suport vital avançat i 288 de transport aeri.

Pel que fa al transport programat, el SAMU 061 ha fet 181.276 serveis durant el primer semestre de l’any: 151.506 a Mallorca, 12.224 a Menorca i 17.546 a les Pitiüses.

Aules de docència del SAMU 061

Després de la reunió, la consellera ha visitat les aules de docència del SAMU 061. En aquestes aules s’imparteix, d’una banda, formació sobre situacions d’emergència destinada al personal propi, i, d’un altra, formació sobre reanimació cardiopulmonar bàsica dirigida a la població i a altres professionals (forces i cossos de seguretat de l’estat, bombers, etc.). Hi destaca l’aula de simulació clínica, en la qual els professionals han d’afrontar recreacions molt fidedignes de la realitat per tal de millorar les habilitats tècniques i la capacitat de reacció.

 

Antoni Bellver serà nomenat nou gerent del SAMU 061

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, nomenarà Antoni Bellver nou gerent del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061.

Nascut a Palma l’any 1959, el nou gerent és llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, diplomat en gestió sanitària pel CEFEM i té un MBA (master of business administration) per l’escola de negocis ESADE.

En l’àmbit professional, té una dilatada trajectòria en gestió sanitària: des del 1994 ha ocupat càrrecs de gestió, com ara director de l’Hospital Joan March i subdirector de l’Àrea de Serveis Centrals i de Salut Mental de GESMA, entre d’altres; també ha estat cap de la Secció d’Admissions del Complex Hospitalari de Mallorca (Hospital Joan March) i cap del Servei de Documentació Clínica a l’Hospital Son Llàtzer.