Cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Revisió anual de salut bucodental

La revisió anual ha de constar de les intervencions següents:

  1. Exploració de tots els components de la cavitat bucal, que inclou l’exploració radiològica intraoral quan la patologia del pacient ho requereixi segons el criteri de l’odontòleg o estomatòleg corresponent.
  2. Informació i educació en matèria d’higiene i salut bucodental, que ha d’anar adreçada al pacient i als seus pares, tutors o responsables.
  3. Aplicació de fluor tòpic d’acord amb les necessitats de cada pacient.

 

Normativa

Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears

 

Et pot interessar

 

 

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.