Prestació de salut bucodental infantil - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil

  • La cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil estableix el contingut de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental destinada als infants residents a les Illes Balears de 6 a 15 anys, ambdós inclosos, que tenguin dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT).
  • Regula els criteris essencials d’actuació que han de regir la gestió de la prestació.
  • Estableix el procediment per a l’habilitació dels odontòlegs, dels estomatòlegs i de les persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l’assistència bucodental.

Prestació de salut bucodental a les Illes Balears

Normativa