Protecció de dades personals

Formació i conscienciació protecció de dades personals

L'Oficina de Seguretat està compromesa amb la formació dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

El Servei de Salut de les Illes Balears vetla per donar compliment a les normatives en matèria de protecció de dades i per això, durant els últims anys, s'han impartit, les denominades sessions «Micro LOPD».

 

 

Aquest format tracta de difondre, des d'un punt de vista de protecció de dades, la manera d'actuar davant situacions comunes i molt concretes sobre les quals hi ha certa incertesa operativa i no se’n disposa d'una directriu clara.

 

Les sessions impartides han estat les següents:

 

 • Atenció a les telefonades

  La comunicació per via telefònica ens permet transmetre molta informació en poc temps. La flexibilitat i el baix cost fan d'aquesta un dels mitjans de comunicació per excel·lència. No obstant això, cal tenir una cura especial en la informació que es transmet per mitjà d'aquest canal, especialment quan es tracta de dades relacionades amb la salut dels ciutadans.


 • Informació sobre la ubicació de pacients

  La informació sobre la ubicació de pacients és de gran utilitat i ajuda per a familiars i visitants, però, en alguns casos, donar aquesta informació pot vulnerar els drets i llibertats dels afectats quant al seu desig d'intimitat i protecció de dades personals. Per aquest motiu, l'Oficina de Seguretat planteja un mecanisme que permeti als pacients la possibilitat d'escollir si la informació sobre la seva ubicació pot ser o no compartida amb terceres persones.


 • Emissió de justificants a pacients i acompanyants

  Els justificants mèdics acrediten l'assistència sanitària i són comunament requerits pels ciutadans quan han de justificar la seva absència laboral motivada per malaltia que els afecta a ells o a un familiar. L'Oficina de Seguretat proposa un protocol perquè aquests justificants incloguin únicament la informació mínima necessària per poder acreditar l'absència i que siguin expedits únicament a aquelles persones que estiguin autoritzades.


 • Instal·lació de dispositius de videovigilància

  La seguretat i la vigilància no són incompatibles amb el dret fonamental a la protecció de la imatge com a dada personal. Per això, el Servei de Salut de les Illes Balears estableix les pautes i requisits a tenir en consideració durant la instal·lació de dispositius de videovigilància així com també durant el tractament de les imatges amb la finalitat de preservar la seguretat dels seus béns, instal·lacions i persones.


 • Sol·licituds d'informació de registres d'accessos (SIRA)

  Cada vegada són més comuns les sol·licituds d'informació dels registres d'accés a la història clínica dels pacients i per aquest motiu s'ha establert un criteri adequat i homogeni per a totes les entitats i centres dependents vinculats al Servei de Salut de les Illes Balears.


 • Gestió de drets dels interessats

  L'entrada en vigor del RGPD i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals, ha introduït canvis en la gestió de drets de protecció de dades dels interessats, incloent, entre d’altres exigències, nous drets i terminis en la tramitació d'aquestes sol·licituds. Per aquest motiu, l'Oficina de Seguretat tracta de difondre l'actualització del protocol habitual a les exigències de la normativa vigent en protecció de dades.


 • I si fossin les teves dades?

  L'objectiu de la sessió és conscienciar el personal del Servei de Salut de les Illes Balears en matèria de seguretat, protecció de dades i legislació sanitària, de manera que es compleixi la normativa vigent sobre la matèria.


 • Preguntes freqüents

  Clicant en aquest enllaç podreu accedir a l'apartat de preguntes sorgides durant aquestes sessions.