Servei del Personal Estatutari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei del Personal Estatutari

El Servei del Personal Estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears depèn de la Subdirecció de Gestió de Personal. La funció més rellevant d'aquesta àrea és la de tramitar els procediments de gestió de Personal Estatutari, i col·laborar i prestar assessorament jurídic en les matèries pròpies del servei amb altres serveis.

Cap del Servei

María Encarnación Cremades Mestre

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius

Objectiu principal: 

Aplicar el marc legal vigent en matèria de recursos humans en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Objectiu secundari: 

Ordenar la funció pública estatutària que presta serveis en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Funcions
  1. Tramitació de procediments de gestió del personal estatutari de tot el Servei de Salut.
  2. Nomenamnets, cesaments, jubilacions, reconeixement de trienis, permisos, etc.
  3. Assessorament jurídic i resolució de recursos administratius en matèries pròpies del Servei de Salut.