Servei de Suport Jurídic en Matèria de Recursos Humans

Servei de Suport Jurídic en Matèria de Recursos Humans

El Servei de Suport Juridic en Matèria de Recursos Humans del Servei de Salut depèn de la Subdirecció de Relacions Laborals i Atenció al Professional.

Responsable

Juan Luis marqués Pascual

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600