Servei de Projectes i Modernització

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Projectes i Modernització

El Servei de Projectes i Modernització del Servei de Salut de les Illes Balears depèn de la Subdirecció de Relacions Laborals i Atenció al Professional. 

Responsable

 Maria Antònia Artigues Martín

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600