Servei de Salut de les Illes Balears

Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció

El Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció del Servei de Salut de les Illes Balears depèn de la Subdirecció de Gestió de Personal. 

Cap del Servei

Àngels Marcus Llabrés

Ubicació i contacte

C/ del Gremi de Sabaters, 21 - Polígon de Son Castelló  - 07009  Palma
Tel. 971 70 44 22