Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Gestió Administrativa

El Servei de Gestió Administrativa està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions (DTIC). És el servei responsable de la gestió tècnica i administrativa de la contractació i facturació del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions.

Cap del Servei

 

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971 17 56 00

Funcions

  1. Gestió tècnica i administrativa de la contractació del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions.
  2. Seguiment de la contractació amb la Unitat Administrativa de Contractació i altres agents implicats.
  3. Gestió i seguiment pressupostari del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions.
  4. Gestió i seguiment de les factures i coordinació amb Comptabilitat.
  5. Gestió i seguiment dels fons finalistes (Fons FederRed.es, Informed...) i coordinació amb tots els organismes implicats.
  6. Donar suport tècnic i legal als promotors de contractes del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions.
  7. Elaboració del pressupost anual del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions.