Àrees de salut

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Àrees de salut

Les àrees de salut són les estructures fonamentals del sistema sanitari, responsables de la gestió unitària dels centres i establiments i dels programes sanitaris que desenvolupen.

  • Les Illes Balears compten amb 3 àrees de salut i cadascuna té, com a mínim, un hospital públic. 
  • L'Hospital Universitari Son Espases és l’hospital de referència de tota la comunitat autònoma.

Àrea de salut de l'illa de Mallorca

L’Àrea de salut de l’illa de Mallorca compta amb els sectors sanitaris següents, cadascun dels quals amb un hospital:

  • Sector sanitari de Llevant: disposa de l’Hospital Comarcal de Manacor i comprèn 10 zones bàsiques de salut.
  • Sector sanitari de Tramuntana: disposa de l’Hospital Comarcal d’Inca i comprèn 7 zones bàsiques de salut.
  • Sector sanitari de Ponent: disposa de l’Hospital Universitari Son Espases i comprèn 17 zones bàsiques de salut.
  • Sector sanitari des Migjorn: disposa de l’Hospital Son Llàtzer i comprèn 14 zones bàsiques de salut.

Àrea de salut de l'illa de Menorca

L’Àrea de salut de l’illa de Menorca té un sol sector sanitari, que coincideix amb l’àrea de salut.

  • Sector sanitari de Menorca: compta amb l’Hospital General Mateu Orfila i comprèn 5 zones bàsiques de salut.

Àrea de salut de les illes d'Eivissa i Formentera

L’Àrea de salut de les illes d’Eivissa i Formentera té dos sectors sanitaris, cadascun dels quals compta amb un hospital:

  • Sector sanitari d’Eivissa: disposa de l’Hospital Can Misses i comprèn 7 zones bàsiques de salut.
  • Sector sanitari de Formentera: disposa de l’Hospital de Formentera i comprèn una zona bàsica de salut.