CS de Santanyí

Equip directiu

Coordinador de centres : Eva Pradas Lluis
Coordinador d'infermeria : Pilar Obrador Adrover
Coordinador d'administració : Mª Magdalena García Rigo

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Bernat Vidal i Tomàs 81
07650-Santanyí


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 653 951

Fax: 971 653 419

Veure mapa de localització de: CS de Santanyí

HORARI

Dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dilluns, dimarts i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 12.73 %
1.675

14-64 anys 72.01 %
9.475

>64 anys 15.26 %
2.008

Total: 13.158


UBS de Es Llombards


UBS de Calonge


UBS de Alqueria Blanca


UBS de Cala d'Or

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Cirurgia menor.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques