CS de Capdepera

Equip directiu

Coordinador de centres : Enric Mas Quetglas
Coordinador d'infermeria : Beatriz Pastor Mengual
Coordinador d'administració : Sara Cózar Burgaleta

Hospital del sector

Dades de contacte

DIRECCIÓ: C/ Nou 12
07580-Capdepera


TELÈFONS DEL CENTRE: 971 563 006

Fax: 971 819 066

Veure mapa de localització de: CS de Capdepera

HORARI

Dilluns a dijous de 8.00 a 20.00 i divendres de 8.00 a 15.00

ANALÍTIQUES

Dimarts i dijous de 8.00 a 8.30

Targeta Sanitària Individual (TSI) 2019

<14 anys 13.53 %
1.662

14-64 anys 72.63 %
8.923

>64 anys 13.84 %
1.700

Total: 12.285


UBS de Cala Rajada

Cartera de Servicios

 • Atenció a la dona: planificació familiar, diagnóstic i seguiment de l'embaràs, diagnóstic precoç del càncer de cèrvix i endometri, atenció al climateri, etc.
 • Programa d'atenció domiciliària
 • Activitats preventives i promoció de la salut: vacunacions als nins (centre i escoles), vacunació antigripal, antitetànica i contra l'hepatitis B.
 • Unitat d'atenció administrativa: informació i atenció a l'usuari; citació a consultes mèdiques, d'infermeria, comare i especialistes; visat de receptes; targeta sanitària, etc.
 • Consulta de medicina de família.
 • Programes d'atenció a les malalties cróniques: hipertensió, diabetis, hiperlipèmies, obesitat, malalties respiratàries, etc.
 • Centre docent de residents de comares i pregrau d'infermeria.
 • Consulta d'infermeria (adults i pediatria).
 • Consulta de pediatria i atenció al nin.
 • Espirometries.
 • Educació grupal: grup d'intervenció avançada de deshabituació tabàquica, grup d'educació per a la salut, grup d'educació per a diabètics, consulta jove, etc.
 • Extracció de sang i recollida d'altres mostres per analítiques