Unitat de Desenvolupament d'Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Unitat de Desenvolupament d'Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària

Servei de Salut de les Illes Balears

Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària (UDHIC-AP)

La Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària (UDHIC-AP) és un equip multidisciplinari de professionals integrats en la Coordinació de Sistemes d'Informació Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Bernardino Oliva Fanlo

Ubicació i contacte

Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària
 Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
Hospital Joan March - Edifici Cimera Caubet Carretera Palma Sóller, km 12
07110 Bunyola - Illes Balears
Tel. 971613186 | FAX. 971 613 384

Objectius

Implantació, desenvolupament, manteniment i millora de la Història Clínica Electrònica (HCE) corporativa per a l'Atenció Primària (AP), satisfent les necessitats dels professionals que la utilitzen, mitjançant la gestió del coneixement, la prestació de suport i el disseny d'estratègies de formació.

Funcions

El dia a dia de la Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica d'Atenció Primària (UDHiC-AP) es caracteritza per realitzar diferents funcions:

Desenvolupament:

 • Recollida de peticions dels usuaris i gestors.
 • Elaboració dels requeriments.
 • Valoració i priorització de peticions abans d'implantar-les.

Gestió:

 • Manteniment de base de dades e-Siap.
 • Rectificacions d'històries clíniques.
 • Revisió d'errors de programació i orientació d'ús de l'eina.
 • Coordinació amb l'oficina de Seguretat.
 • Gestió de l'accés a l'aplicació i als seus apartats.

Assessoria:

 • Formes de registrar la informació.
 • Explotació de resultats.
 • Dades FIC/dades DXC.
 • Comissions i grups de treball de la GAP i del Servei de Salut.
 • Sol·licituds d'extracció de dades.

Suport:

 • Ús de la Història Clínica e- Siap.
 • Gestió d'incidències.
 • Orientació sobre documentació d'explotació de dades.
 • Orientació a les unitats adequades i resolució de problemes.

Formació a tots els professionals de l'IB-SALUT:

 • Elaboració de manuals, tutorials, vídeos tutorials sobre l'e-Siap
 • Cursos i tallers sobre actualitzacions i maneig correcte de l'e-Siap. 
Accés directe per a professionals