Unitat de Desenvolupament d'Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària

Servei de Salut de les Illes Balears

Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària (UDHIC-AP)

La Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària (UDHIC-AP) és un equip multidisciplinari de professionals integrats en la Coordinació de Sistemes d'Informació Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Fernando Barturen Fernandez

Ubicació i contacte

Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària
 Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
Hospital Joan March - Edifici Cimera Caubet Carretera Palma Sóller, km 12
07110 Bunyola - Illes Balears
Tel. 971613186 | FAX. 971 613 384

Objectius

Implantació, desenvolupament, manteniment i millora de la Història Clínica Electrònica (HCE) corporativa per a l'Atenció Primària (AP), satisfent les necessitats dels professionals que la utilitzen, mitjançant la gestió del coneixement, la prestació de suport i el disseny d'estratègies de formació.

Funcions

El dia a dia de la Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica d'Atenció Primària (UDHiC-AP) es caracteritza per realitzar diferents funcions:

Desenvolupament:

 • Recollida de peticions dels usuaris i gestors.
 • Elaboració dels requeriments.
 • Valoració i priorització de peticions abans d'implantar-les.

Gestió:

 • Manteniment de base de dades e-Siap.
 • Rectificacions d'històries clíniques.
 • Revisió d'errors de programació i orientació d'ús de l'eina.
 • Coordinació amb l'oficina de Seguretat.
 • Gestió de l'accés a l'aplicació i als seus apartats.

Assessoria:

 • Formes de registrar la informació.
 • Explotació de resultats.
 • Dades FIC/dades DXC.
 • Comissions i grups de treball de la GAP i del Servei de Salut.
 • Sol·licituds d'extracció de dades.

Suport:

 • Ús de la Història Clínica e- Siap.
 • Gestió d'incidències.
 • Orientació sobre documentació d'explotació de dades.
 • Orientació a les unitats adequades i resolució de problemes.

Formació a tots els professionals de l'IB-SALUT:

 • Elaboració de manuals, tutorials, vídeos tutorials sobre l'e-Siap
 • Cursos i tallers sobre actualitzacions i maneig correcte de l'e-Siap. 
Accés directe per a professionals