Unitat de Desenvolupament d'Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària

Servei de Salut de les Illes Balears

Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària (UDHIC-AP)

La Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària (UDHIC-AP) és un equip multidisciplinari de professionals integrats en la Coordinació de Sistemes d'Informació Clínica del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Alfonso Villegas Rey

Ubicació i contacte

Unitat de Desenvolupament de la Història Clínica Electrònica d'Atenció Primària
 Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
Hospital Joan March - Edifici Cimera Caubet Carretera Palma Sóller, km 12
07110 Bunyola - Illes Balears
Tel. 971613186 | FAX. 971 613 384

Objectius

Oferir una història clínica electrònica corporativa per a l'Atenció Primària (AP), orientada cap al pacient per garantir la seva seguretat i qualitat assistencial, i alhora satisfer les necessitats dels professionals que la utilitzen.

Funcions

Desenvolupament, gestió, assessoria i formació de la Història Clínica Electrònica (HCE) mitjançant la gestió del coneixement, la prestació de suport i el disseny d'estratègies de formació.

Desenvolupament:

 • Recollida de peticions dels usuaris i gestors.
 • Elaboració dels requeriments.
 • Valoració i priorització de peticions abans d'implantar-les.

Gestió:

 • Manteniment de la història clínica electrònica.
 • Revisió d'errors de programació i orientació de l'ús de l'eina.
 • Coordinació amb l'Oficina de seguretat.
 • Gestió de l'accés a l'aplicació i els seus apartats.
 • Sol·licituds d'extraccions de dades.
 • Gestió d'incidències.

Assessoria:

 • Formes de registrar la informació.
 • Explotació de resultats.
 • Comissions i grups de treball de la GAP i del Servei de Salut.
 • Orientació sobre documentació d'explotació de dades.
 • Orientació a les unitats adequades i resolució de problemes.

Formació a tots els professionals de l'IB-SALUT:

 • Elaboració de manuals, tutorials, vídeos tutorials sobre l'e-Siap
 • Cursos i tallers sobre actualitzacions i maneig correcte de l'e-Siap. 
Accés directe per a professionals