Coordinació de laboratoris - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Coordinació de laboratoris

Servei de Salut de les Illes Balears

Coordinació de laboratoris

La Coordinació autonòmica de la Xarxa de Laboratoris de les Illes Balears està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.
Responsable de coordinació

Isabel Llompart Alabern

Ubicació i contacte

Coordinació de laboartoris
Direcció d'Assistència Sanitària
Hospital Universitari Son Espases
Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears
Tel. 871 20 50 00