Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA)

L’Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA) és l'organisme responsable de l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de tots els infants i joves de Illes Balears que tenen un trastorn mental greu.

 

Fou creat l’any 2010 pel Servei de Salut de les Illes Balears i està constituït com una unitat de gestió clínica que integra, sota una dependència funcional única, tots els dispositius sanitaris públics que ofereixen serveis a menors de 18 anys afectats per trastorn mental greu. L’Institut disposa de cinc unitats comunitàries de consultes externes, un hospital de dia i una unitat d’hospitalització breu.

 

Els equips terapèutics estan formats per un psiquiatre, un psicòleg, un infermer i un treballador social. El Servei també disposa de personal docent de suport a l’Hospital de Dia i d'un equip administratiu a cada una de les unitats.

 

Les unitats comunitàries de salut mental de la infància i l'adolescència (UCSMIA) estan ubicades a consultes externes.

 

Actualment, hi ha tres unitats a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa.

 

 • UCSMIA Ciutat: cobreix les àrees de salut de Ponent i de Migjorn. Està ubicada a l'Hospital Universitari Son Espases, planta -1, mòdul A. Tel.: 871 20 58 80/81/82
 • UCSMIA Inca: cobreix l’Àrea de Salut de Tramuntana. Està ubicada al Centre de Salut de Son Amonda d’Inca. Tel.: 971 50 28 50
 • UCSMIA Manacor: cobreix l’Àrea de Salut de Llevant. Està ubicada al Punt d'Atenció Continuada de Manacor. Tel.: 629 618 218
 • UCSMIA Menorca: cobreix l’Àrea de Salut de Menorca. Està ubicada al Centre de Salut des Mercadal. Tel.: 971 37 54 00
 • UCSMIA Eivissa-Formentera: cobreix l’Àrea de Salut d’Eivissa-Formentera. Està ubicada al Centre de Salut de Vila d’Eivissa. Tel.: 971 19 51 40
 • UCSMIA Formentera: Està ubicada a l'Hospital de Formentera. Tel.: 971 32 12 12
Ubicació i contacte

Institut Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència (IBSMIA)
Hospital Universitari Son Espases
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carretera de Valldemossa, 79, 07120 Palma, Illes Balears

Web IBSMIA 

Twitter:  @IBSMIA_

Missió

Oferir un tractament eficaç, efectiu i eficient a tots els infants i joves de les Illes Balears menors de 18 anys que pateixin un trastorn mental greu, basat en:

 • L’evidència científica.
 • La qualitat professional.
 • L’atenció integral i multidisciplinària, centrada en la persona, la seva família i el seu entorn.

 

"Viure en una societat sana, que promogui un estil de vida saludable i faciliti la recuperació, la inserció i la participació de les persones amb trastorn mental" 

 

Valors
 • Compromís amb la persona, la seva xarxa i la societat en general.
 • Excel·lència clínica.
 • Excel·lència en la gestió.
 • Qualitat i efectivitat en l’atenció.
 • Proximitat.
 • Respecte i confidencialitat.
 • Formació i investigació contínua per a una millor atenció.
Cartera de serveis
 • Valoració, diagnòstic i tractament.
 • Atenció d'urgències i interconsultes amb altres especialitats.
 • Programes de prevenció, psicoeducació i promoció de la salut mental.
 • Programes d'atenció a trastorns específics coordinadament amb altres entitats públiques o privades.
 • Coordinació i orientació amb altres recursos (educatius, de benestar social, justícia i altres).